Vaurioselvitys

Vaurioitunut rakenne pystyy suuressa osassa tapauksia paljastamaan myös vaurioitumisen syyn. On kuitenkin tapauksia, joissa tilanne on päinvastainen.

Omalla urallani osaan nimetä kaksi niin erikoista halkemistapausta, joissa lopullinen syy jäi hämärän peittoon vaikka tapauksia tutkittiin useamman asiantuntijan voimin. Se ei kuitenkaan estänyt tekemästä hyviä arvauksia, joiden perusteella tehtiin korjaavat toimenpiteet ja asiat saatiin kuntoon.

Kun vauriota kutsutaan selvittämään lautakunta, joka koostuu eri sektoreiden parhaista asiantuntijoista, on todennäköistä, että kaikki löytävät ainakin pienen osasyyllisen siltä sektorilta, jonka asiantuntijoita he ovat: Standardiasiantuntija löytää poikkeamisen standardin ohjeista tai hengestä, laatuasiantuntija löytää puutteita tarkastuksista tai niiden dokumentoinnista, materiaaliasintuntija löytää viitteitä materiaaliviasta, korroosioasiantuntija löytää viitteitä korroosion roolista tapahtuneeseen vaurioon, hitsausasiantuntija löytää huomauttamista hitsauksen suunnittelusta, suorituksesta tai dokumentaatiosta, lujuustekniikan asiantuntija löytää puutteita lujuuslaskelmista ja kaikkien alojen asiantuntija löytää virheellisiä käytäntöjä tuotteen käytössä.

He ovat todennäköisesti kaikki oikeassa, isot vahingot ovat poikkeuksetta useiden kielteisten yhteensattumien tai virheiden summa. Jollakin virheellä on kuitenkin täysin domoinoiva rooli koko tapahtuman kannalta.

Yksinkertaista koneen, laitteen tai rakenteen rikkoutumista ei kuitenkaan kannata asettaa tutkimaan kokonaista lautakuntaa, vaan juurisyy on saatava nopeasti selville. Kokemuspiirissäni on useita tapauksia, joissa vaurio on saattanut asiaosaiset ymmälleen ja korjauslaskua on tarjottu väärään suuntaan kevyin perustein.

Myös vaurioselvituksissä on tärkeää ensin tutkia, hankalissa tapauksissa jopa toisistaan riippumattomien tahojen toimesta, koska ihmiset tekevät virheitä ja virhepäätelmiä. Tämä pätee jopa erittäin arvovaltaisiin institutioihin, joiden asiantuntemusta ei kukaan halua julkisesti kyseenalaistaa.

Vaurion syyt ovat fysikaalisia tai kemiallisia, eivät arvovaltakysymyksiä.

Rakenteesta löytyvää halkeamaa voidaan arvioida ylikuormituksesta johtuvaksi murtolujuuden ylitykseksi, haurasmurtumaksi, leikkausmurtumaksi, väsymismurtumaksi, jännityskorroosioksi, lamellirepeämäksi, kylmähalkeamaksi, kuumahalkeamaksi päästöhaurastumiseksi tai vaikkapa tarkemmin määrittelemättömäksi ”hiushalkeamaksi” .

Se on yleensä lähtökohta, mutta myöskin yleensä vain yksi tai korkeintaan kaksi edellä mainutusta halkeamatyypistä paljastuu vaurion mekanismiksi, onneksi vieläpä hyvin nopeasti. Tämän tyyppisten asioiden selvittämisessä on hyvästä asiantuntijaverkostosta paljon hyötyä14294 uutta kävijää | Sivuja ladattu 315 kertaa 18.02.2013 lähtien | Päivitetty: 10-01-2021 | © sivustot.net